VÅRE ANSATTE

Styrer:

Unni M. Skjemstad 

 

Ansatte på avdelingen:

Charlotte Thue Andersen - pedagogisk leder

Kristin B.K. Sand - disp som pedagogisk leder

Charlotte Jensen - barnehagelærer

Anne Grethe Hæhre 

Sara M. Hansson 

 

Vikarer:

Feriza Kumbarova

Vanessa  Lurz

Rengjøring:

Emilie Valstad Haveråen