Åpningstider: 06:30-16:45   •   Kjernetid: 09:30-14:00 

Motto: «Hånd i hånd»    Verdigrunnlag: Trygghet, omsorg, respekt og anerkjennelse

Kontakt oss: 32 78 28 10 / 417 69 651   •   post@snarumbarnehage.no   •  Nyhusveien 283, 3370 Vikersund

VÅRE ANSATTE

Styrer:

Unni M. Skjemstad 

 

Ansatte på avdelingen:

Charlotte Thue Andersen - pedagogisk leder

Mayvelin Solheim - ped. 2

Anne Grethe Hæhre 

Sara M. Hansson 

 

Vikarer:

Mona Valstad 

Trine Dammen 

Heidi Merete Haugen

Kristin Mørck 

Rosario De La Torre 

 

Rengjøring:

Oda Kristine Høston 

Amalie Asbjørnhus

Emilie Valstad Haveråen