VÅRE ANSATTE

Styrer:

Unni M. Skjemstad 

 

Ansatte på avdelingen:

Charlotte Thue Andersen - pedagogisk leder

Kristin B.K. Sand - disp som pedagogisk leder

Charlotte Jensen - barnehagelærer

Anne Grethe Hæhre 

Sara M. Hansson 

 

Vikarer:

Feriza Kumbarova

Vanessa  Lurz

Rengjøring:

Emilie Valstad Haveråen

Åpningstider: 06:30-16:45   •   Kjernetid: 09:30-14:00 

Motto: «Hånd i hånd»    Verdigrunnlag: Trygghet, omsorg, respekt og anerkjennelse

Kontakt oss: 32 78 28 10 / 417 69 651   •   post@snarumbarnehage.no   •  Nyhusveien 283, 3370 Vikersund