VÅRE ANSATTE

Styrer:

Unni M. Skjemstad 

 

Ansatte på avdelingen:

Charlotte Thue Andersen - pedagogisk leder

Charlotte Jensen - barnehagelærer

Anne Grethe Hæhre 

Sara M. Hansson 

 

Vikarer:

Veronica Hagen

Mona P. Steinsvik

Lise Buttingsrud

Rengjøring:

Anette B. Bråthen

Mona P. Steinsvik