ÅRSPLAN DEL 1

Dette er en langsiktig plan som sier noe om barnehagens grunnleggende holdninger og verdier; visjon, verdisyn og ulike målsettinger.

Trykk på logoen for å laste ned å åpne dokumentet.