Denne skal brukes gjennom året for å forebygge mobbing og hjelpe oss i prosessen når krenkelse eller mobbing har oppstått.

PLAN FOR ARBEID MOT MOBBING I SNARUM BARNEHAGE

Trykk på logoen for å laste ned å åpne dokumentet.