NYTTIG INFORMASJON

Bemanning:

Vi er godt bemannet hele dagen og har en 40% stilling mer enn påkrevd.

 

Vi har all møtevirksomhet utenom arbeidstiden.

 

Oppholdsbetaling;

Ifht kommunens sine priser ligger vi noe under i pris per i dag.

Hos oss koster 100% plass per måned 3300 kr. I tillegg kommer 300 kr per måned for kost for full plass.

Søskenmodrasjon er 30% for andre barn og 50% for tredje barn.

 

Det kan søkes om friplass eller redusert oppholdsbetaling etter kommunale bestemmelser (sjekk på kommunens hjemmeside).

Åpningstid:

06.30 til 16.45. Vi har kjernetid fra 09.30-14.00.


Barnehagene har feriestengt romjul og påskeuka, i juli samt 5 planleggingsdager i året.

 

Kosthold

Vi tilbyr lunsj hver dag med pålegg, grønsaker og melk. Barna er selv med å lage mat og dekke bord.

 

Hver dag får barna et fruktmåltid med sesongens frukt og grønt og en dag i uka har vi varm mat.

Måltidet skal være preget av gode samtaler, god bordskikk og gode matvaner. Barnehagen tilbyr ikke syltetøy, saft, sjokoladepålegg el.l i det daglige kostholdet.

 

Til bursdager velger bursdagsbarnet mellom smoothie, fruktspyd og pizzasnurrer. Dette er populært og godt. I tillegg blir det krone, sang, gode ord fra barnehagevennene og festleik.


De minste

De minste barna lar vi følge sin egen rytme i forhold til soving, mat etc. Barn sover i utgangspunktet i vogn ute. Fint å ha med kosedyr eller annet barnet bruker ved soving. Dere har med bleier selv.

Vi har et velkomsthefte som deles ut til nye foreldre med nyttig informasjon. Ellers har vi tilvenning og en oppstarts samtale som gjør at vi blir bedre kjent med dere som foreldre og familie. 

 

Foreldresamarbeid:

Vi har daglig kontakt i hente/ bringe situasjon og oppdaterer daglig med info og bilder på appen "MyKid".

I tillegg har vi foreldremøte to ganger i året, foreldresamtaler, påskefrokost og foreldrekaffe. Vi ber inn til sommerfest og Luciafest.

 

Vi er foreldre eid og har foreldredrevent styre. En gang i året har vi spørreundersøkelse. For oss er medbestemmelse viktig. Foresattes ønsker og behov tar vi på alvor og prøver så godt vi kan å imøtekomme. 

 

Helse, miljø og sikkerhet

Barnehagene er underlagt forskrift om helse, miljø og sikkerhet, denne gjelder både for barn og voksne. Vi har rutiner for at sikkerheten både i lokalene og blant barna er forsvarlig.

 

Vi har utarbeidet regler og rutiner for hvordan vi blant annet ferdes på tur, og hva vi gjør dersom små eller store ulykker oppstår. De ansatte har førstehjelps kurs en gang i året og tar livredningskurs om vi skal ferdes ved vann.

Kommunen fører tilsyn med barnehagene og påser at vi følger de gjeldende lover og regler.

 

ALLE ANSATTE HAR TAUSHETSPLIKT

VEDRØRENDE BARN I BARNEHAGEN!