PROGRESJONSPLAN

Progresjonsplan tar utgangspunkt i rammeplan, og hva den sier om barnehagens innhold. Dette vil gi en god oversikt over hva Snarum barnehage gir barna av innhold, utfordringer og opplevelser.

Trykk på logoen for å laste ned å åpne dokumentet.